Egna anläggningar

Våra lösningar ger ny kraft till Sverige

Vi på 1745 Electric säkrar svensk elförsörjning genom att lagra kraften från sol och vind. I Bengtsfors har vi idag lokaler där vi bygger upp ett energilager som kommer bli i storleksordningen 20 MWh inom några år för att bidra till stabilitet i Svenska kraftnäts leveranser.

Vindkraft och solenergi är viktiga komponenter i vår klimatomställning men bara om vi hittar sätt att lagra den väderberoende elproduktionen.

Bakgrunden är att kraftnätet behöver en stabil tillförsel av el för att fungera. Sedan vi började installera vindkraft och solenergi har vi också börjat destabilisera elsystemet. För att kompensera obalansen behövs snabba energikickar som kan tryckas in i systemet när frekvensen är instabil.

Vi ger elnätet stabilitet och trygghet.

Tänk dig en stor powerbank med lagrad energi från sol och vind som man kan använda när det behövs. Vi på 1745 Electric bygger nu ett sådant energilager i Bengtsfors.