Batterilagring för gård

Gården har idag solceller fullt utbyggt

Nu monteras ett 196 kWh batteri

Syfte: Reservkraft

Effektutjämning – Spara pengar vid effektabonnemang

Försäljning av el / Aktiv handel

Balansering av region/stamnät

Öka förtjänsten genom försäljning av överskottsel

Tillbaka