Lantbruk

Varje lantbruk kräver sin unika lösning. Därför erbjuder vi full flexibilitet med våra lösningar så att du ska få en anläggning som möter dina krav och behov.

För lantbruk erbjuder vi så kallade hybridkraftverk där el från det vanliga nätet eller egenproducerad el tillsammans med ett batterilager utgör komponenterna.

Den lagrade elen kan säljas när det är lönsamt eller användas för att driva bland annat maskiner och fläktanläggningar. Det passar även bra som reservkraft.

Inspireras av dessa kundcase:

Liten solcellsanläggning

Gård med 250 amp anslutning, årsförbrukning 200 000kWh

Endast ett bra tak, ingen mark för markanläggning.

Ingen möjlighet till batterilagring

Installerad effekt: 54kW

Produktion:  49 000 kWh/år

Mindre solcellspark

För kommersiellt syfte

Solceller 1 500,00 kW

Produktion 1 476 000 kWh

Intäkt cirka 2 332 000kr år

Energilager

Energilager för kraftutjämning mot svenska kraftnät 1MW

Kommersiellt syfte

Intäkter cirka: 3 130 000kr per år

Batterilagring för gård

Gården har idag solceller fullt utbyggt

Nu monteras ett 196 kWh batteri

Syfte: Reservkraft

Effektutjämning – Spara pengar vid effektabonnemang

Försäljning av el / Aktiv handel

Balansering av region/stamnät

Öka förtjänsten genom försäljning av överskottsel

Solceller, batterilagring för laddstation

Butik som vill sälja el, Inte tillräcklig med ström fram till gården/butiken.

Lösning: Solceller på tak, Batteri som laddas på natten och när ingen laddar.

Resultat: 6st laddare trots dålig anslutning till elnätet.

Vi levererar allt nyckelfärdigt exkl. byggnaden.

Sol, vind, energilager

Sol, vind, energilager byggt i kommersiellt syfte.

Byggt på Cypern