Ett steg närmare Agenda 2030

Sverige har som mål att all el ska komma från förnybara energikällor år 2040. Målet inom hela EU är att andelen förnybart inom el, värme och transporter ska vara 32 procent år 2030.